Met het geven van de ‘Lefdagen” proberen we alle ervaringen die we hebben opgedaan te combineren. Het is fijn om mensen iets mee te geven, zelfinzicht is nodig voor een positieve verandering. Wij zijn ervan overtuigd dat je veel kan bereiken als je het voor de deelnemer inzichtelijk en herkenbaar kan maken. Het kernwoord van de Lefdag is ‘verbinding’ iedereen doet verbindingsspelletje met iedereen. Het is een prachtige dag met veel afwisseling, lol en beleving. We gaan ervan uit dat iedereen zijn beste beetje voorzet en een positieve inzet toont om zo deze dag tot een succes te maken.  

Wat is een LEFDAG:”

De inhoud van de Lefdag is een combinatie van fysieke en mentale activiteiten. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van spel en verschillende werkvormen waarbij het samenwerken centraal staat.  Er zijn veel voorbeelden van pestgedrag of andere gedragingen waar mensen last van hebben of hebben gehad. Dit kan een lange tijd in het systeem zitten waarbij eigenwaarde een deuk kan oplopen. Onzekerheid kan ervoor zorgen dat mensen contact met anderen in meer of mindere mate gaan verliezen. Het doel van de Lefdag is om openheid te creëren en respect voor elkaar te hebben. Arry en Carolina zijn van mening dat er op dit gebied nog veel te bereiken is. De Lefdagen zijn geschikt voor leerkrachten en kinderen vanaf ‘ongeveer’ tien jaar. Doormiddel van een Lefdag kunnen openingen ontstaan voor een nieuwe kijk op dat wat er op dat moment speelt binnen een klas of team.

Wat is het doel van de Lefdag;

 • Kinderen/volwassenen leren elkaar beter kennen
 • Verbinding met jezelf en de ander
 • Leren je kwetsbaarheid te laten zien
 • Respect hebben voor de ander
 • Zeggen wat je voelt en denkt
 • Iemand een compliment kunnen geven
 • Durven je grens aan te geven, leren ‘Nee’ zeggen
 • Te zijn wie je wilt zijn
 • Iemand te kunnen steunen
 • Excuses te maken voor iets wat je hebt gedaan
 • Jezelf en/of de ander leren te vergeven
 • Ontwikkelen van zelfinzicht
 • Leren omgaan met kritiek, en/of conflictsituaties
 • Zelfvertrouwen vergroten